Prezentaci www.print-it.cz provozuje

Grafický dům s.r.o.
Družstevní 170
38281 Besednice

Telefon: +420 602 101 973
E-mail: info@print-it.cz

Jednatel:
Ing. Jan Nágr

IČO: 14707292
DIČ: CZ14707292
"Reklama musí prodávat! Rozumějme: reklama má jediný vůdčí úkol, a to:  musí všude a vždy, ať přímo nebo nepřímo prodávat, t.j. v širším smyslu  účinně a výnosně doporučovat, co její přímluvě bylo svěřeno.  Výnosně  ovšem, aby náklad na ni věnovaný nezmenšoval podstatně čistého zisku.
Reklama, která neprodává, je autem, které nejezdí, radiem, které nehraje. Je prostě neužitečnou a zbytečnou věcí.
A přece máme takové nemotorné reklamy víc, než si dovedeme uvědomit, o to  více, oč méně o ní vědí ti, kdož ji dělají. Vědět neznamená ještě umět,  ale tolik je jisto, že čím lépe a účelněji je reklamní akce do všech  podrobností promyšlena a připravena, tím prostšími prostředky a bezpečněji  může dosíci úspěchů. Jednoduchost a nenásilnost je základním požadavkem  moderní reklamy - v slově i úpravě."

Napsal Jindra Vichnar v Praze, 1934


Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Frohe Weihnachten und glückliches Neues Jahr!
Merry Christmas and Happy New Year!
www.print-it.cz   |   copyright 2012 © Grafický dům s.r.o.